انجام پایان نامه دکتری تمام رشته ها-انجام رساله دکتری

جدید ترین مقالات بیس پایان نامه ، پروپوزال آماده مدیریت ، حسابداری ، رشته های فنی مهندسی را با ما داشته باشید .

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

اولین بار در سال ۱۹۹۰ روانشناسی به نام «سالوی» ، اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان كیفیت و درك احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به كار برد. درحقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است. به عبارتی عاملی است كه به هنگام شكست، در شخص ایجاد انگیزه می كند و به واسطه داشتن مهارتهای اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود. هوش هیجانی بوسیله بهبود مهارت های هیجانی قابل رشد و توسعه است. هوش هیجانی مفهومی قابل یادگیری است. در این مورد خبرهای خوشی وجود دارد. بر خلاف بهره هوشی که در طول زندگی سطح آن تقریبا ثابت و ایستا می باشد. هوش هیجانی را می توان رشد و توسعه داد.(مختاری بور و همکاران، ۱۳۸۶).

……

مرور منابع:

حدادی و همکاران (۱۳۹۰) رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و عزت نفس با نشانگان وانمودگرایی را مورد مطالعه قرار دادند. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن، تمام دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان و دانشجویان ایرانی رشته پزشكی در دانشگاه ایروان (ارمنستان) در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بودند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۱۴۶ نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان و ۵۴ نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی ایروان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین عزت نفس با نشانگان ایمپاستر همبستگی معنی دار و معکوس وجود دارد. در بین مولفه های هوش هیجانی، مولفه ارزیابی و بیان هیجان و بهره برداری از هیجان، رابطه مثبت و معنی داری با نشانگان ایمپاستر دارد و بین مولفه تنظیم هیجان با نشانگان ایمپاستر رابطه معنی داری مشاهده نشد .

Johnson (2009) رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و عزت نفس را در بین دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه قرار داد. مطالعه وی به صورت پیمایشی و با پرسشنامه بوده است. نتایج وی نشان داد که مولفه های خودتنظیمی، خودبرانگیختگی و ارتباط اجتماعی از هوش هیجانی ارتباط معنی دار با عزت نفس دانش آموزان دارد.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- مولفه خودآگاهی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۲- مولفه خود تنظیمی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۳- مولفه خود برانگیختگی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۴- مولفه همدلی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۱- مولفه ارتباط اجتماعی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

………….

سقف کاذب - پایان نامه مدیریتآبپاش مخفی شونده -ساخت سوله

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic