سایت ” دانشجویان برتر شریف ” با در اختیار داشتن بیش از دویست مترجم زبان انگلیسی در انواع رشته و تخصص مختلف تا کنون توانسته است کتب و مقالات بی شماری را با ترجمه ی تخصصی متون انگلیسی ” انگلیسی به فارسی ” و ” فارسی به انگلیسی ” به دانشجویان و مشتریان عزیز ارائه دهد . استفاده از مترجم های متخصص و متناسب با رشته ی مورد نظر مشتریان ، پرهیز از ترجمه ی ابتدایی و تحت الفظی و استفاده از مترجمان با سابقه در ترجمه های فارسی به انگلیسی سبب شده است که مشتریان سایت از عملکرد ” دانشجویان برتر شریف ”  تا کنون راضی باشند .

ترجمه متون انگلیسی عمومی و تخصصی

ترجمه متون انگلیسی عمومی و تخصصی