انجام پایان نامه دکتری تمام رشته ها-انجام رساله دکتری

جدید ترین مقالات بیس پایان نامه ، پروپوزال آماده مدیریت ، حسابداری ، رشته های فنی مهندسی را با ما داشته باشید .

متغیرها: شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین­الملل

توضیحات: ۱۸ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین­الملل

………………..

مبحث اول– دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها

با پیدایش عصر رنسانس، فعالیت بشری با قدرت و وسعت بسیار در طریقی نو گام نهاد. قدرت معنوی پاپ و امپراطور ساقط گردید و کشورهایی با حاکمیت مستقل و مطلق در صحنه جهانی به وجود آمدند.[۱] ژان بدن فرانسوی که قابل توجه ترین فیلسوف قرن شانزدهم بود، در این زمان واژة حاکمیت را وارد علوم سیاسی کرد؛ از منظر وی حاکمیت دولت مطلق است، او نظم سیاسی را مبتنی بر حاکمیت مقتدر و مطلق می دانست.[۲] در واقع وی در اندیشه آن بود که مثلث دولت، حاکمیتِ مسلط و شاه را به صورت یک قاعده حقوقی- سیاسی درآورده و به کرسی بنشاند[۳]؛ براین اساس با تأثیر از نظریات فلاسفه، در قرن شانزدهم حاکمیت مفهوم جدید و خطرناک «قدرت نامحدود » را پیدا نمود.[۴]

………………..

مبحث دوم –  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی

………………..

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد

…………………

 

فهرست منابع

۱-منابع فارسی

الف – کتب

 

 1. ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۴٫
 2. ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،۱۳۵۴٫
 3. اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰ .

……………………..

…………………..

………………..

 

قیمت ۱۱۰۰۰ تومان

آسان داک: www.Asandoc.com

 

[۱] – محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران ، گنج دانش ،۱۳۹۰، چاپ چهل و یکم ، ص ۴۰ .

[۲] – حسین فروغی نیا ، «بین المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولت ها در عصر جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره ۱، سال اول ،زمستان۱۳۹۰، ص۱۶۶٫

[۳] – کک دین نگوین ،  پاتریک دییه ، آلن پله ، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، ترجمه: حسن حبیبی، تهران، انتشارات اطلاعات،  ۱۳۸۲، ص۷۱٫

[۴] – محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی ، پیشین  ، ص ۴۰ .

نظرات() 

متغیرها: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره

توضیحات: ۱۴ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

مبحث دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره

گفتار اول: آثار و احکام فسخ اجاره

چنانكه در ماده ۴۵۶ ق.م آمده است تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خیارات مختص به عقد بیع كه عبارت‌اند از: خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن؛ بنابراین در عقد اجاره هم ممكن است بعضی از خیارات مشترک به‌استثناء خیارات مختص به بیع، محقق شود.[۱]

……………..

 

 1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره

۱-۱٫ معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد

قانون مدنی در ماده ۸۷۴ می‌گوید: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال‌ اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده است‌ اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوی‌که به‌ مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد».

……………….

۱-۲٫ معیوب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض

………………..

۱-۳٫ معیوب شدن عین مستأجره در اثنای مدت اجاره

…………………

 1. آثار و احکام خیار تخلف شرط در عقد اجاره

………………

 1. آثار و احکام خیار شرط در عقد اجاره

………………

۳-۱٫ خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر

……………….

 1. آثار و احکام خیار تبعض صفقه در عقد اجاره

………………

 1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد اجاره

………………

 1. آثار و احکام خیار شرکت در عقد اجاره

…………….

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد اجاره

………………

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد اجاره

……………..

 1. تلف مورد اجاره

………………..

 1. خروج عین مستأجره از قابلیت انتفاع

………………

 1. فوت موجر یا مستأجر در صورت شرط مباشرت

………………

 1. پایان مدت اجاره

…………….

 

  فهرست منابع

الف. منابع فقهی – حقوقی

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

 1. ابن اثیر، مبارك بن محمد. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. ج ۳، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
 2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج ۵، حسین موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (۱۴۰۶ ه‍ ق).

………………………..

……………………..

……………………….

 

 

 

قیمت ۷۰۰۰ تومان

آسان داک: www.Asandoc.com

نظرات() 

متغیرها: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح

توضیحات: ۲۰ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح

فسخ نکاح، مانند فسخ هر عقد لازم دیگرى، اختیارى است که در موارد معینه اى طبق قانون به یکى از طرفین عقد داده‌شده که به‌موجب آن می‌تواند، عقد را به هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. در مورد فسخ، فرض بر این است که عقد، به‌طور صحیح واقع‌شده و آثار و نتایج مترتب بر خود را دارد، ولى یا برمبنای عقد و شرط طرفین و یا به لحاظ وجود وضعیتى که ادامه عقد، موجب زیان یکى از طرفین می‌شود، طرف عقد حق دارد آن را فسخ نماید و به حیاتش پایان دهد. در عقد نکاح حق خیار فسخ بر اساس توافق طرفین و قرار دادن شرط خیار فسخ پذیرفته‌نشده است و ماده ۱۰۶۹ ق.م تصریح می‌نماید که: «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است…».

…………………………..

 

 1. آثار و احکام خیار عیب در عقد نکاح

………………

۱-۱٫ عیوب مشترک بین مرد و زن

………………

۱-۲٫ عیوب مختص مرد

………………..

۱-۳٫ عیوب مختص زن

……………….

۱-۴٫ تبعیض قانون مدنى و بررسى مبناى فقهى آن

……………….

 1. آثار و احکام خیار تخلّف از وصف در عقد نکاح

………………….

 1. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد نکاح

………………..

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ در عقد نکاح

………………..

 1. لعان

……………….

 1. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر

………………….

 1. ارتداد

………………

 1. موت یکی از زوجین

………………

 

فهرست منابع

الف. منابع فقهی – حقوقی

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

 1. ابن اثیر، مبارك بن محمد. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. ج ۳، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
 2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج ۵، حسین موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (۱۴۰۶ ه‍ ق).
 3. ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج ۲ و ۳، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (۱۴۱۰ ه­ق).

نظرات() 

متغیرها: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت

توضیحات: ۱۱ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

مبحث چهارم: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت

آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن از سوی هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد نمی‌کند؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ می‌تواند ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ آیا می‌توان این حق فسخ………….

………………..

گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ عقد وکالت

 1. عزل وکیل

امکان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل‌اعمال و تصور است:

۱-۱٫ عزل  ضمنی

………………

۱-۲٫ عزل صریح

…………………

 1. استعفای وکیل

استعفای وکیل، عزل کردن خود از وکالت است. به‌تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هر وقت بخواهد می‌تواند استعفا دهد.  به نفس استعفا،  وکالت منحل می‌شود. خواه موکل اطلاع یابد یا نه و برخلاف عزل که آگاهی یا عدم آگاهی وکیل مؤثر بر اقدامات بعدی اوست.[۱]

………………

۲-۱٫ مقایسه آثار استعفا و عزل

…………….

۲-۱-۱٫ اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل توسط موکل

…………….

۲-۱-۱-۱٫ وکیل از عزل آگاه نبوده

……………..

۲-۱-۱-۲٫ وکیل از عزل خودآگاه بوده

………………

۲-۱-۲٫ اعمال حقوقی وکیل بعد از استعفا

……………….

 1. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت

……………..

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد وکالت

……………..

 1. موت وکیل یا موکل

………………

۱-۱٫ موت وکیل یا موکل در وکالت بلا عزل

…………………

۱-۲٫ موت وکیل اول در وکالت توکیل

……………..

 1. جنون وکیل یا موکل

………………..

۲-۱٫ تأثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل

……………

 1. حجر و اغماء یکی از طرفین

…………….

 1. از بین رفتن متعلق وکالت

……………..

 1. پایان مدت وکالت

………………

 1. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت

……………….

 

  فهرست منابع

الف. منابع فقهی – حقوقی

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

 1. ابن اثیر، مبارك بن محمد. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. ج ۳، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
 2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج ۵، حسین موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (۱۴۰۶ ه‍ ق).
 3. ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج ۲ و ۳، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (۱۴۱۰ ه­ق).

………………………………

……………………………….

……………………………..

 

قیمت ۷۰۰۰ تومان

آسان داک: www.Asandoc.com

 

[۱]. روح‌الله موسوی خمینی، همان، ج‏۲، ص ۴۹؛ جلال‌الدین مدنی، همان، صص ۱۸۶ و ۱۸۷

نظرات() 

پنجشنبه 8 مهر 1395

آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

نویسنده: حسین حسنی   

متغیرها: آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

توضیحات: ۲۰ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

مبحث پنجم: آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

پیشگفتار:

فقهای امامیه در کتاب شرکت، شرکت را به قسم تقسیم کرده‌اند: ۱٫ شرکت قهری و اختیاری ۲٫ شرکت واقعی و ظاهرى[۱]

البته فقهاء در تقسیمی دیگر چهار قسم از شرکت را بیان کردند:

 1. شرکت اعیان
 2. شرکت ابدان
 3. شرکت وجوه
 4. شرکت مفاوضه.[۲]

البته در حقوق عقد شرکت، به شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی (مال مشاع) تقسیم کرده‌اند.[۳]

اسباب پیدایش شرکت بر دو قسم است: شرکت اختیاری و قهری چنان‌که در ماده ۵۷۲ ق.م  آمده است به وجود می­آید:

شرکت اختیاری: همان‌طور که در ماده ۵۷۳ ق.م آمده، شرکت اختیاری درنتیجه یکی از امور زیر حاصل می‌شود: ۱- عقد ۲- عمل شرکا

شرکت قهری: بنا بر ماده ۵۷۴ ق.م شرکت قهری درنتیجه یکی از امور ذیل حاصل می­شود: ۱- ارث ۲- امتزاج.[۴]

…………….

گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ در عقد شرکت

انحلال در شرکت از دو جهت قابل‌بررسی است:

 1. انحلال اذن در اداره شرکت

وقتی عقد شرکتی بین دو یا چند نفر واقع شد، مقتضای اطلاق عقد شرکت آن است که هریک از شرکا  بتوانند تصرفاتی در اموال شرکت به‌منظور کسب نمایند. مگر اینکه شرط شده…………………

………….

 1. انحلال مال مشاع به‌وسیله تقسیم آن

……………..

۲-۱٫ خیارات در تقسیم مال مشاع

………………….

۲-۲٫ اقاله تقسیم مال مشاع

تقسیم مال مشاع طبق مادّۀ ۵۹۹ ق. م، لازم بوده[۵] و هیچ‌یک از شركا نمى‌تواند بدون رضاى دیگران از آن رجوع كند؛ چنانكه در این ماده آمده است: «تقسیم بعد از آنكه صحیحا واقع شد، لازم است و هیچ‌یک‌ از شرکا نمى‌تواند بدون رضاى دیگران از آن رجوع كند».

………………

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد شرکت

 1. تلف شدن تمام مال مشترک

…………..

 1. فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا

……………

مبحث ششم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقد كفالت

……………

گفتار اول: آثار و احکام فسخ عقد كفالت

 1. آثار و احکام خیار شرط در عقد کفالت

…………….

 1. آثار و احکام خیار تخلف از شرط در عقد کفالت

…………….

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله عقد كفالت

كفیل و مکفول‌له مى‌توانند با توافق و تراضى، عقد كفالت را اقاله و تفاسخ كنند، با اینکه مکفول‌له نیازى به تراضى با كفیل ندارد و خود مستقلاً مى‌تواند عقد را فسخ كند، اما در نفوذ این تراضى تردید روا نیست؛ زیرا اصولاً اقاله در جایى حاصل است كه با تراضى طرفین انجام گیرد و اگر مکفول‌له به‌تنهایی عقد را از بین ببرد، مصداق فسخ است نه اقاله.[۶]

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ عقد كفالت

 1. فوت مكفول

……………..

مبحث هفتم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد حواله

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد حواله

……………..

 1. آثار و احکام خیار تفلیس (اعسار محال‌علیه) در عقد حواله

…………….

 1. آثار و احکام خیار شرط در فسخ حواله

…………….

 1. آثار و احکام تخلف از شرط در فسخ حواله

……………..

۳-۱٫ اثر فسخ بیع در حواله

………………

گفتار دوم: اقاله و انفساخ عقد حواله

………………..

مبحث هشتم: آثار و احکام فسخ و اقاله و انفساخ در عقد مزارعه و مساقات

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد مزارعه

ازآنجاکه عقد مزارعه یكى از عقود لازمه است طبق مادّۀ ۴۵۶ ق.م، همه انواع خیار به ‌جزء خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن كه مخصوص باب بیع است، در آن جارى خواهد بود.

 1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد مزارعه

………………

 1. آثار و احکام خیار تخلّف از شرط (فعل) در عقد مزارعه

……………

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد مزارعه

مزارعه عقدی لازم است و طبق ماده ۲۸۳ ق.م طرفین می‌توانند آن را با تراضی اقاله کنند. اثر فسخ و اقاله، انحلال عقد است و اثر انحلال نیز در همه‌جا یكسان است.[۷]

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد مزارعه

در عقد مزارعه مواردى كه عقد مزارعه را خودبه‌خود منحل مى‌گردد عبارت‌اند از:

 1. خروج زمین از قابلیت انتفاع

………………

 1. شرط مباشرت عامل و فوت او در اثنا

……………….

 1. كشف عدم مالکیت مالك نسبت به مقدارى از مدت مزارعه

………………..

 1. انقضاى مدّت عقد مزارعه.[۸]

………………

مبحث نهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد ضمان

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد ضمان

………………

 1. اعسار ضامن

……………..

۲- حق فسخ نسبت به دین مضمون به

………………..

۳- تخلّف از مقررات عقد ضمان

……………

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد ضمان

……………….

مبحث دهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد صلح

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد صلح

……………….

 1. خیار تخلف شرط

……………

۲- خیار شرط

……………..

۳- خیار تدلیس

…………

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد صلح

……………..

مبحث یازدهم: آثار و احکام فسخ عقد قرض

 1. تلف و نقص مورد قرض

………………

 1. تعذر رد مثل مورد قرض

…………….

 1. شرط در ضمن عقد قرض

…………………

 1. افزایش یا كاهش ارزش پول

……………..

مبحث دوازدهم: سایر عقود

گفتار اول: حق فسخ در عقود جایز

عقود جایزه از قبیل ودیعه، عاریه، جعاله، مضارعه و امثال آن، به‌خودی‌خود قابل‌فسخ و انحلال بوده و احتیاجى به سبب دیگر نخواهد داشت و حتى هرگاه شرط فسخ در عقد جایزى شود به‌عنوان تأكید اختیار طرفین بوده و اثرى بیش از این ندارد.[۹]

البته عقد رهن از طرف راهن لازم است. ازاین‌رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن، جایز می‌باشد و او علی‌الاصول می‌تواند آن را فسخ کند.[۱۰]

گفتار دوم: انفساخ عقود جایز

………………

 

فهرست منابع

الف. منابع فقهی – حقوقی

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

 1. ابن اثیر، مبارك بن محمد. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. ج ۳، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).
 2. اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج ۵، حسین موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (۱۴۰۶ ه‍ ق).
 3. ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج ۲ و ۳، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (۱۴۱۰ ه­ق).

……………………..

…………………….

…………………

 

قیمت ۱۳۰۰۰ تومان

آسان داک: www.Asandoc.com

 

[۱]. محسن طباطبایى حكیم، مستمسك العروة الوثقى، چاپ اول، (قم: مؤسسة دار التفسیر، ۱۴۱۶ ه‍ ق)، ج ۱۳، ص ۴ و ۵

[۲]. محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۶، ص ۲۹۸

[۳]. محمد عبده بروجردی، همان، ص ۲۸۷؛ حسن امامى، همان، ج‌۲، ص ۱۲۹

[۴]. محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۶، صص ۲۹۰ و ۲۹۱

[۵]. محمد مجاهد طباطبایى، همان، ص ۱۹۴

[۶]. همان، ج‌۴، ص ۵۰۳؛ ناصر کاتوزیان، همان، ص ۴۹۴

[۷]. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ص ۷۲۳

[۸]. محمدحسن نجفی، همان، ج ۲۷، ص ۱۶؛ حبیب‌الله طاهرى، همان، ج‌۴، ص ۲۳۸

[۹]. حبیب‌الله طاهرى، همان، ج‌۴، ص ۱۲۰

[۱۰]. جلال‌الدین مدنی، همان، ص ۳۰۰- ۲۸۵

نظرات() 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic